แปลงข้อความจาก TEX เป็น DOCX

  • ขั้นตอนที่ 1: ส่งเอกสาร TEX ที่คุณต้องการแปลงเป็น DOCX ไปยังกล่องอัปโหลดทางด้านซ้าย
  • ขั้นตอนที่ 2: การแปลงจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ หลังจากที่เสร็จสิ้นแล้ว คุณจะถูกนำไปยังหน้าดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อการแปลงเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะเห็นปุ่มดาวน์โหลด คลิกที่นั้นเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร DOCX ของคุณ ค่ะ.

TEX 2 DOCX

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง TEX เป็น DOCX