Chuyển đổi từ TEX sang DOCX.

  • Bước 1: Gửi tài liệu TEX mà bạn muốn chuyển đổi sang DOCX vào ô tải lên bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấn vào đó để tải tệp DOCX của bạn xuống.

TEX 2 DOCX

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi TEX sang DOCX