TEX към DOCX

  • Стъпка 1: Изпратете документа TEX, който искате да конвертирате в DOCX, в полето за качване вляво.
  • Стъпка 2: Преобразуването започва автоматично. След като приключи, ще бъдете пренасочени към страница за изтегляне.
  • Стъпка 3: След като преобразуването е завършено, ще видите бутона за изтегляне. Щракнете върху него, за да изтеглите документа DOCX.

TEX 2 DOCX

Uploading...
Илюстрация: Преобразуване на TEX в DOCX