VTT เป็น SRT

  • ขั้นตอนที่ 1: เริ่มการแปลงโดยลากและวางคำบรรยาย VTT ลงในตัวอัพโหลดทางด้านขวา หรือทำการคลิกที่ตัวอัพโหลดเพื่อเลือกคำบรรยายของคุณ
  • ขั้นตอนที่ 2: การแปลงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ หลังจากที่เสร็จสิ้นแล้ว คุณจะถูกนำไปยังหน้าดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเสร็จสิ้น ปุ่มดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้น คลิกที่นั้นเพื่อรับผลลัพธ์

VTT 2 SRT

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง VTT เป็น SRT