VTT thành SRT

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách kéo và thả phụ đề VTT của bạn vào công cụ tải lên bên phải. Hoặc bạn có thể nhấp vào công cụ tải lên để chọn phụ đề của bạn.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên đồng thời tối đa 20 phụ đề.

VTT 2 SRT

Uploading...
Hình vẽ minh họa: Chuyển đổi VTT sang SRT.