3GA thành OGG

  • Bước 1: Chọn tập tin 3GA mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tệp 3GA nào sang OGG bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Hãy chờ một chút trong khi đầu ra OGG của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Bấm vào nút đó để tải xuống audio định dạng OGG của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

3GA 2 OGG

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi 3GA thành OGG