3GA sang AMR

  • Bước 1: Đệ trình tệp âm thanh 3GA bạn muốn chuyển đổi sang AMR vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi nó hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

3GA 2 AMR

Uploading...
Hình vẽ minh hoạ: Chuyển đổi 3GA thành AMR