3GP thành WMV

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải video 3GP của bạn lên uploader bên phải. Chỉ cần kéo và thả video của bạn, hoặc bạn có thể đơn giản chỉ cần nhấp vào nó.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng WMV hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nó để nhận kết quả.

3GP 2 WMV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi 3GP sang WMV