3GPP sang AMR

  • Bước 1: Gửi video 3GPP mà bạn muốn chuyển đổi sang AMR vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ 3GPP sang AMR hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

3GPP 2 AMR

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi 3GPP sang AMR