SPEECH thành WAV

 • Bước 1: Gửi bản ghi ÂM thanh mà bạn muốn chuyển đổi thành định dạng WAV vào hộp tải lên ở phía bên trái.
 • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang WAV hoàn tất.
 • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để nhận kết quả.

 • settings
  Phân biệt các người khác nhau:
  Expert Settings: Customize codec options
 • SPEECH 2 WAV


  OR
  Uploading...
  Hình minh họa: Chuyển đổi lời nói thành WAV