3GPP thành FLV

  • Bước 1: Gửi video 3GPP mà bạn muốn chuyển đổi sang FLV vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi một lúc khi tập tin FLV được tạo.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để lấy kết quả.

3GPP 2 FLV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi 3GPP sang FLV