AIFC sang AAC

  • Bước 1: Gửi tệp âm thanh AIFC mà bạn muốn chuyển đổi sang AAC vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi bạn được tạo ra đầu ra AAC.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải về tài liệu PDF của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AIFC 2 AAC

Uploading...
Minh hoạ: Chuyển đổi AIFC thành AAC.