PPT thành JPG.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PPT sang JPG, hãy tải lên tệp PPT mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

PPT 2 JPG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PPT thành JPG