AIFF đến AAC

  • Bước 1: Gửi âm thanh AIFF mà bạn muốn chuyển đổi sang AAC sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để có được kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AIFF 2 AAC

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi AIFF thành AAC