AIFF sang AAC

  • Bước 1: Gửi tập tin âm thanh AIFF bạn muốn chuyển đổi thành AAC vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Bấm vào nút đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AIFF 2 AAC

Uploading...
Ilustration: Chuyển đổi AIFF sang AAC