AAC sang AIFF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AAC sang AIFF, chỉ cần tải tệp âm thanh AAC bạn muốn chuyển đổi lên bộ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ AAC sang AIFF sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AAC 2 AIFF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AAC sang AIFF