APE sang AMR

  • Bước 1: Gửi tệp âm thanh APE bạn muốn chuyển đổi sang AMR vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra AMR của bạn được tạo.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu âm thanh AMR của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

APE 2 AMR

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi APE sang AMR