ALAC sang WAV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi ALAC thành WAV, chỉ cần gửi âm thanh ALAC mà bạn muốn chuyển đổi vào người tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi nó hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải xuống âm thanh WAV của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

ALAC 2 WAV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi ALAC sang WAV