Avi đến ts

  • Bước 1: Bắt đầu chuyển đổi bằng cách tải video AVI của bạn lên trình tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo hoặc thả video của bạn, hoặc bạn có thể chỉ cần nhấp vào nó.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi chuyển đổi từ AVI sang TS hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để lưu video TS của bạn cục bộ.

AVI 2 TS

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi AVI sang TS