Avi đến Hevc

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi AVI sang HEVC chỉ cần gửi video AVI mà bạn muốn chuyển đổi sang người tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chuyển đổi video từ AVI sang HEVC sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để lưu video HEVC của bạn cục bộ.

AVI 2 HEVC

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi AVI sang HEVC