AVI sang HEVC

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AVI sang HEVC, hãy gửi video AVI mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, việc chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi video từ AVI sang HEVC sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video HEVC của bạn vào thành phố.

AVI 2 HEVC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AVI thành HEVC