Mp4 đến wmv.

  • Bước 1 - Tải lên video MP4 Bạn muốn chuyển đổi sang định dạng WMV khỏi máy tính hoặc thiết bị di động bằng tính năng Duyệt ở bên phải. Bạn có thể nhấp vào hộp tải lên hoặc chỉ cần kéo và thả video trên trình tải lên.
  • Bước 2 -it sẽ mất một chút để chuyển đổi MP4 sang WMV và bạn sẽ thấy một thanh tiến trình trong khi chuyển đổi video đang diễn ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để tải xuống video WMV của bạn sau khi quá trình hoàn tất.

MP4 to WMV

Uploading...