CDR sang CMX

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi CDR sang CMX, chỉ cần gửi hình ảnh CDR mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ trong ít phút để tạo ra đầu ra CMX của bạn.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào để tải xuống hình ảnh CMX của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

CDR 2 CMX

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CDR sang CMX