WEBP sang AI

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải ảnh WEBP của bạn lên bên phải trình tải lên của chúng tôi. Chỉ cần kéo và thả ảnh của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi thành AI hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải xuống hình ảnh AI của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

WEBP 2 AI

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WEBP thành AI