Chuyển sang wav

  • Bước 1: Gửi tệp MOV bạn muốn chuyển đổi thành WAV sang hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi thành WAV hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để có được kết quả.

MOV 2 WAV

Uploading...

Bộ chuyển đổi chuyển đổi miễn phí này có thể làm gì cho bạn?

Nếu bạn có một video MOV với một bản nhạc hay và bạn muốn trích xuất nhạc phim này vào một tệp âm thanh độc lập, bạn đang ở đúng nơi. Bộ chuyển đổi này lưu trữ bản nhạc âm thanh của bất kỳ video MoV nào trong tệp WAV. Định dạng WAV cung cấp chất lượng âm thanh cao và do đó là lý tưởng nếu bạn muốn chính chất lượng âm thanh gốc. Nếu chất lượng âm thanh không phải là ưu tiên hàng đầu của bạn, bạn cũng có thể sử dụng định dạng MP3.