CSV sang JSON

  • Bước 1: Gửi file CSV bạn muốn chuyển đổi thành JSON vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi dữ liệu JSON của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải xuống file JSON của bạn.

CSV 2 JSON

Uploading...

Chuyển đổi CSV sang JSON

Bạn có thể sử dụng ứng dụng web miễn phí này để chuyển đổi bất kỳ CSV nào thành JSON trực tuyến. Ví dụ sau đây cho thấy kết quả bạn có thể mong đợi khi sử dụng công cụ này:
timestamp,open,high,low,close
2022-03-15,1.09430,1.10199,1.09360,1.09816
2022-03-14,1.09172,1.09940,1.08990,1.09420
2022-03-11,1.09840,1.10435,1.09000,1.09099

[
{"timestamp":"2022-03-15","open":"1.09430","high":"1.10199","low":"1.09360","close":"1.09816"},
{"timestamp":"2022-03-14","open":"1.09172","high":"1.09940","low":"1.08990","close":"1.09420"},
{"timestamp":"2022-03-11","open":"1.09840","high":"1.10435","low":"1.09000","close":"1.09099"},
]

Sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để chuyển đổi tệp CSV từ tất cả các nền tảng bao gồm Windows, Mac hoặc Android. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp địa phương để thực hiện việc chuyển đổi, có một giải pháp nhanh chóng, tất cả những gì bạn cần là NPM.

Chuyển đổi CSV thành JSON với NPM

NPM đã trở thành một trong những Hệ thống Đăng ký Phần mềm lớn nhất thế giới, cung cấp gần một triệu gói phần mềm. Một trong số đó là csv2json, cung cấp rất nhiều tùy chọn để chuyển đổi bảng tính CSV thành tệp JSON. Giả sử bạn đã cài đặt NPM trên hệ thống của mình, quá trình cài đặt và sử dụng rất đơn giản. Để cài đặt gói phần mềm, nhập:

Đối với những bước sau, chúng tôi giả định rằng bạn đã cài đặt NPM trên hệ thống của bạn. Các bước đã được xác minh trên Ubuntu Linux. Chỉ cần gõ lệnh sau để cài đặt csv2json:


npm install csv2json

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể sử dụng csv2json ngay lập tức từ dấu nhấp chuột lệnh của hệ điều hành của bạn:csvtojson example.csv > example.json

Kết quả sẽ được lưu vào tệp có tên là example.json.