CSV đến PDF

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi CSV thành PDF chỉ cần gửi tệp CSV mà bạn muốn chuyển đổi sang người tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ CSV sang PDF sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống tệp pdf của bạn.

CSV 2 PDF

Uploading...

Tại sao sử dụng ứng dụng chuyển đổi để chuyển đổi CSV thành PDF?

Các tập tin CSV là các tệp văn bản đơn giản đại diện cho các bảng. Khi chuyển đổi chúng thành PDF, hầu hết các bộ chuyển đổi trực tuyến đều tạo các tệp PDF trông giống như các tệp văn bản như vậy sau khi chuyển đổi. Bộ chuyển đổi của chúng tôi sẽ tạo ra các bảng đẹp và được định dạng tốt trong các tệp CSV của bạn. Các bảng sử dụng hai màu nền khác nhau để tăng khả năng đọc của các bảng. Hơn nữa, PDF đầu ra sẽ có số trang để điều hướng tốt hơn.

Convert CSV to PDF

Mục tiêu chính của chúng tôi là thuyết phục người dùng của chúng tôi về các bộ chuyển đổi tệp về chất lượng và hiệu suất.