CSV sang PDF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi CSV sang PDF, chỉ cần gửi tệp CSV bạn muốn chuyển đổi lên phần tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ CSV sang PDF sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải về tập tin PDF của bạn.

CSV 2 PDF

Uploading...

Tại sao sử dụng Ứng dụng Chuyển đổi để chuyển đổi CSV thành PDF?

Tệp CSV là các tệp văn bản thuần túy đại diện cho các bảng. Khi chuyển đổi chúng thành định dạng PDF, phần lớn các công cụ chuyển đổi trực tuyến tạo ra các tệp PDF có dạng giống như các tệp văn bản sau khi chuyển đổi. Trình chuyển đổi của chúng tôi sẽ tạo ra các bảng đẹp và được định dạng tốt từ các tệp CSV của bạn. Các bảng sử dụng hai màu nền khác nhau để tăng khả năng đọc của bảng. Hơn nữa, tệp PDF đầu ra sẽ có số trang để tìm kiếm dễ dàng hơn.

Convert CSV to PDF

Mục tiêu chính của chúng tôi là thuyết phục người dùng về chất lượng và hiệu suất của các công cụ chuyển đổi tệp của chúng tôi.