Chuyển đổi từ DOCX sang WPS

  • Bước 1: Đăng tải tài liệu DOCX mà bạn muốn chuyển đổi sang WPS vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ DOCX sang WPS hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải xuống để lấy tài liệu đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Sử dụng trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể gửi đến 20 tài liệu WPS cùng một lúc.

DOCX 2 WPS

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi DOCX sang WPS