EMF sang TIFF

  • Bước 1: Gửi hình ảnh EMF mà bạn muốn chuyển đổi sang TIFF vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ EMF sang TIFF hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải xuống hình ảnh TIFF của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

EMF 2 TIFF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi EMF sang TIFF