EMZ thành JPG

  • Bước 1: Để bắt đầu việc chuyển đổi EMZ thành JPG, chỉ cần gửi tệp EMZ bạn muốn chuyển đổi đến công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tự động bắt đầu. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh JPG của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

EMZ 2 JPG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi EMZ sang JPG