WMZ thành WEBP

  • Bước 1: Gửi hình ảnh WMZ mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng WEBP vào ô tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Đợi trong một khoảng thời gian khi tập tin đầu ra WEBP của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải xuống hình ảnh WEBP của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

WMZ 2 WEBP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WMZ thành WEBP