FLV sang FLAC

  • Bước 1: Chọn video FLV mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ file FLV nào thành FLAC bằng cách tải lên hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang FLAC hoàn tất.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

FLV 2 FLAC

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi FLV sang FLAC