AVI sang WMA

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AVI sang WMA, hãy tải lên video AVI mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi thành WMA hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AVI 2 WMA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AVI sang WMA