JPEG sang PS

  • Bước 1: Gửi hình ảnh JPEG mà bạn muốn chuyển đổi sang PS vào ô tải lên bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp PS của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

JPEG 2 PS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi JPEG thành PS