ORF thành WEBP

  • Bước 1: Chọn hình ảnh ORF mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ ORF nào thành WEBP bằng cách tải hình ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi nó hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành , bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấn vào nút để tải xuống hình ảnh WEBP của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

ORF 2 WEBP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi ORF sang WEBP