JPG tới XPM

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi JPG sang XPM, hãy gửi tệp JPG mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấn vào đó để nhận kết quả.

JPG 2 XPM

Uploading...
Hình minh hoạ: Chuyển đổi JPG thành XPM