JPG thành FITS.

  • Bước 1: Chọn hình ảnh JPG mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ hình ảnh JPG nào sang định dạng FITS bằng cách tải lên hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi hình ảnh từ JPG sang FITS sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để lấy kết quả.

JPG 2 FITS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi JPG thành FITS