Epub đến txt

  • Bước 1: Gửi ebook sáng mà bạn muốn chuyển đổi sang Mobi sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi sang MOBI hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống Sách điện tử Mobi của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

LIT 2 MOBI

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi Lit thành Mobi