M4A sang MP2

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi M4A sang MP2, bạn chỉ cần tải lên tệp âm thanh M4A mà bạn muốn chuyển đổi vào trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Đợi trong một khoảng thời gian cho đến khi quá trình chuyển đổi từ M4A sang MP2 hoàn tất. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào đó để tải xuống tệp MP2 của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

M4A 2 MP2

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M4A sang MP2