M4A đến MP2

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi M4A thành MP2 chỉ cần gửi âm thanh M4A, bạn muốn chuyển đổi sang trình tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi chuyển đổi từ M4A sang MP2 hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống tệp mp2 của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

M4A 2 MP2

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi M4A thành MP2