CAF đến AIFF

  • Bước 1: Gửi âm thanh CAF mà bạn muốn chuyển đổi sang AIFF sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút thời gian cho đến khi chuyển đổi từ CAF sang AIFF hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống âm thanh AIFF của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

CAF 2 AIFF

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi CAF thành AIFF