CAF thành AIFF

  • Bước 1: Gửi âm thanh CAF mà bạn muốn chuyển đổi sang AIFF vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ một lúc cho quá trình chuyển đổi từ CAF sang AIFF hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải về âm thanh AIFF của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

CAF 2 AIFF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CAF thành AIFF