MKV sang WAV

  • Bước 1: Chọn video MKV mà bạn muốn chuyển đổi sang WAV và tải lên ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ MKV sang WAV sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp âm thanh WAV của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

MKV 2 WAV

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi MKV sang WAV