FLV sang OGA

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi FLV sang OGA, chỉ cần tải lên video FLV mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ FLV sang OGA sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

FLV 2 OGA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi FLV sang OGA