MOV thành AMR

  • Bước 1: Đăng tải video MOV bạn muốn chuyển đổi sang AMR vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tập tin từ MOV sang AMR sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống tệp âm thanh AMR của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

MOV 2 AMR

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi MOV thành AMR