Cách chuyển đổi MP3 sang WMA:

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi, chỉ cần kéo và thả tệp của bạn hoặc chỉ cần nhấp vào tệp MP3 của bạn vào trình tải lên ở bên phải.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ MP3 sang WMA sẽ bắt đầu bắt đầu và chỉ mất vài phút để hoàn thành thao tác.
  • Bước 3: Chuyển đổi được hoàn thành. Tìm nút tải xuống. Để tải xuống tệp WMA của bạn, hãy nhấp vào nó ngay bây giờ.

MP3 2 WMA

Uploading...

Bạn có cần một giải pháp nhanh chóng và thuận tiện để chuyển đổi tệp MP3 thành tệp âm thanh WMA không?

Sử dụng công cụ miễn phí trực tuyến của chúng tôi để chuyển đổi bất kỳ tệp MP3 nào sang định dạng tài liệu tệp WMA trong vài giây. Hoàn toàn không có phí ẩn nào. Bộ chuyển đổi trực tuyến của chúng tôi được nhiều người dùng của chúng tôi đáng tin cậy sử dụng dịch vụ của chúng tôi mỗi ngày.

Không ai ngoài bạn từng có quyền truy cập vào bất kỳ tệp nào bạn chuyển đổi với chúng tôi. Khi chúng tôi thực hiện bảo mật các tệp của bạn rất nghiêm túc, bạn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng các tệp của bạn sẽ hoàn toàn an toàn và tham số số khi bạn sử dụng dịch vụ chuyển đổi tệp của chúng tôi để chuyển đổi các tệp của mình.

Định dạng WMA là một định dạng độc quyền được tạo bởi Tập đoàn Microsoft. WMA có bốn codec riêng biệt. Codec gốc của WMA, được gọi là WMA. WMA được tạo ra như một đối thủ cạnh tranh với định dạng tệp MP3 rất phổ biến.