Flv đến vob

  • Bước 1: Gửi video MP4 bạn muốn chuyển đổi sang AMR sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ MP4 sang AMR sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống tệp âm thanh AMR của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

MP4 2 AMR

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi MP4 thành AMR