MTS sang FLV

  • Bước 1: Chọn video MTS mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ MTS nào thành FLV bằng cách tải ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng FLV hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải xuống tập tin FLV của bạn.

MTS 2 FLV

Uploading...
Sơ đồ minh họa: Chuyển đổi MTS sang FLV