M4V thành FLV

  • Bước 1: Nộp video M4V bạn muốn chuyển đổi sang FLV vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra FLV của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào để tải xuống video FLV của bạn.

M4V 2 FLV

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi M4V thành FLV