MTS sang OGG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MTS sang OGG, chỉ cần gửi video MTS bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một khoảng thời gian cho đến khi quá trình chuyển đổi từ MTS sang OGG hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Bấm vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MTS 2 OGG

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi MTS sang OGG