MTS sang ALAC

  • Bước 1: Gửi tệp MTS mà bạn muốn chuyển đổi sang ALAC vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào để tải về video ALAC của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MTS 2 ALAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MTS sang ALAC.