ODT sang DOC

  • Bước 1: Chọn một tệp ODT và tải lên đây.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi hoàn thành sau khi nhấp vào. Quá trình bắt đầu tự động và nhanh chóng.
  • Bước 3: Tải về tài liệu DOC mà vừa được tạo.

ODT to DOC

Uploading...

Định dạng ODT

Định dạng tập tin ODT dùng cho tài liệu văn bản được tạo bởi nhiều trình xử lý văn bản khác nhau, như Apache OpenOffice và LibreOffice. Nội bộ của nó là dựa trên XML và sử dụng nén ZIP, tương tự như định dạng tập tin DOCX.

Chuyển đổi ODT sang DOC

Ứng dụng web miễn phí của chúng tôi cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi các tệp ODT thành định dạng DOC có thể mở bằng các chương trình như MS Word. Vì DOC được sử dụng rộng rãi hơn ODT, việc chuyển đổi tài liệu sang định dạng DOC luôn là một ý kiến tốt khi bạn muốn chia sẻ nó.

Miễn phí sử dụng

Bạn vừa tìm thấy công cụ hoàn hảo để chuyển đổi tài liệu ODT: Bộ chuyển đổi trực tuyến của chúng tôi là miễn phí 100%. Không tính phí ẩn.

Không cần cài đặt

Vì đây là một dịch vụ dựa trên đám mây, bạn không cần phải tải xuống và cài đặt bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào trên máy tính hoặc điện thoại thông minh của bạn.

Được điều hành bởi Ứng dụng chuyển đổi

Trình chuyển đổi tệp trực tuyến này được vận hành bởi Ứng dụng chuyển đổi, một bộ sưu tập độc đáo của các dịch vụ chuyển đổi tệp và hình ảnh. Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập không giới hạn vào dịch vụ của chúng tôi để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể.

Bảo vệ quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Tập tin của bạn sẽ được xóa khỏi máy chủ của chúng tôi ngay sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ hay xem bất kỳ tập tin nào của bạn.