ORF thành GIF

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải ảnh ORF của bạn lên máy chủ của chúng tôi bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ ORF sang GIF hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

ORF 2 GIF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi ORF sang GIF