PDF thành FB2

  • Bước 1: Đầu tiên, để bắt đầu chuyển đổi PDF sang FB2, hãy tải lên tệp PDF mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi thành FB2 hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu ebook FB2 của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

PDF 2 FB2

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PDF sang FB2.